معلومات محیط زیستی هرات - افغانستان
 

محیط زیست داخل ساختمان ها در زمستان

از اینکه ثبات درجة حرارت بخشی از انجنیری محیط زیستی خانه ها و ساختمان ها است، بهتر خواهد بود تا در حین اعمار تعمیرات برای کاهش گرما و سرمای شدید و جلوگیری از آلودگی های صوتی و نوری، در تمام فصول سال آن را مد نظر داشت.

برای تنظیم حرارت و رطوبت خانه ها باید روشنایی، جلوگیری بیش از حد شعاع آفتاب و سایر اشعه ها و نیاز تسخین را محاسبه کرد تا از تهدیدات ویروس ها، باکتریا ها و دود گاز ها در امان باشد.

سنجش های فزیکی درجة حرارت از طریق ایجاد طبقات عایق( کاهش در مصرف سوخت و تقویة اقتصاد محیط زیستی) به روش های میخانیکی صورت می گیرد؛ این طبقات عایق که متشکل از عناصر پوششی و عناصر تکمیل کننده می باشد، همراه با مواد اصلی یک ساختمان در حفاظت و ثبات درجة حرارت(دخول و خروج هوای شدید سرد بیرونی و گرمای داخلی) خانه ها و تعمیرات موثر است.

طبقات عایق به صورت عموم از مواد پلسترین، فایبر، پلی اورتان و امثال آن در وسط دیوار های ساختمان ها ایجاد می گردد، همچنان در حین نصب کلکین ها از مواد کیمیاوی بی رنگ و یا کم رنگ و ایجاد خلای هوایی در وسط شیشه ها به حیث جدار محافظوی استفاده می شود.( هوای داخل خلا قطع گردد تا از بروز پوپنک ها جلوگیری شود)

این همه فعالیت ها منجر به کاهش مصرف تسخین، جلوگیری از فرار حرارت، کاهش آلودگی های میحط زیستی و گاز های گلخانه یی و بهبود صحت ساکنین تعمیرات می گردد. بهتر است تا روش های جدید را حین اعمار ساختمان و بعد از آن مد نظر گرفت.

نویسنده: انجنیر وکیل احمد(کارشناس امور محیط زیستی)

[ ] [ 17 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

شما و محیط زیست
لطفاً موقف خویش را دریابید!

[ ] [ 15 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

منشأ آلودگی های شهری در زمستان

 تحقیقات مراکز محیط زیستی نشان می دهد که برای مقابله با تغییرات جوی توسط تولید سوخت های زیستی بیشتر می تواند یک نوع آلودگی هوا را که کمتر شناخته شده، افزایش دهد.        
 
رشد درخت برای تولید سوخت چوبی گزینه پاک تری نسبت به نفت و زغال سنگ است. سوخت نفتی و زغال سنگی نوعی ماده کیماوی در هوا آزاد می کند که وقتی با سایر آلاینده ها ترکیب می شوند می تواند به کاهش زمین های زراعتی منتهی شود.          
     نوع آلودگی تولید شده توسط سوختهای زیستی که کمتر شناخته شده، تا سال 2020 در اروپا می تواند در هر سال موجب 1400 مرگ پیش از موعد شود و 7.1 میلیارد دالر هزینه در بر دارد.          

    درخت های سپیدار، اکالیپتوس و یا بید منابع تجدید پذیر سوخت چوبی است که همزمان با رشد خود سطح بالایی از ماده کیماوی ایزوپرن تولید می کند که وقتی با سایر آلاینده ها در نور آفتاب ترکیب می شود، اوزون سمی شکل می گیرد. تولید گسترده سوخت زیستی در تأثیرات کوچک اما مهمی بر میزان مرگ و میر انسانها و زمینها زراعتی خواهد داشت.
    
زرع برای تولید سوختهای زیستی در مراکز دور از نقاط آلوده می تواند به محدود کردن تشکیل اوزون کمک کند و انجینری جنتیکی می تواند برای کاهش انتشار ایزوپرنها مورد استفاده قرار گیرند.              
        مهمترین هدف روی آوردن به سوختهای زیست کاهش انتشار کاربن دای اکساید ناشی از سوختهای عضوی است که بر اساس مطالعات سازمان ملل طی قرن جاری زیان آور تر خواهند شد.

   و اما در کشور ما؛  افغانستان کشوریست عقب مانده که نفوس شهری آن به شکل متراکم زیست غیر پلانی دارند؛ این کشور تا کنون از تطبیق ماسترپلان شهری ناتوان بوده و ارائه خدمات شهری آن اندک و ناپایدار است.

کابل پایتخت افغانستان بیش از هر شهر دیگر به مشکلات تراکم نفوس، محلات مسکونی غیر پلان شده و بدون سیستم تهویه مواجه است؛ این شهر هنوز از هوای نامناسب بنابر موجودیت دود موتر ها و سایر سیستم های سوخت کسبه ها رنج می بُرد. شهروندان کابل در طول سال از مضرات هوای شهری به امراض و بیماری های گوناگون مبتلا می شوند. با آغاز فصل زمستان، اولین خرید سوخت سیستم گرمای مردم کابل چوب بلوط و ارچه(قطع بی رویه ی جنگلات به خصوص مناطق شرقی و جنوبی) می باشد. در پهلوی چوب، مردم کابل از زغال سنگ پلخمری و سمنگان نیز استفاده زیاد می نمایند و هنوز هم در برخی از خانه های کابل بخاری های نفت موجود است و کمتر سیستم گرمای برقی ثابت و گازی در کابل دیده می شود.

تأثیرات سوخت زمستان بالای ساکنین شهر کابل و سایر ولایات، همانا آلودگی محیط زیستی در داخل خانه ها و هوای شهری می باشد که دود های تولیدی شامل کاربن دای اکساید و کاربن مونو اکساید به شکل عمودی و افقی پخش می شود. این طبقات کاربن دار در لایه ی تروپوسفر مدار زمین، تجمع نموده و تغییرات آب و هوا را سبب می گردد که در ساحه افغانستان حدوداً 6 کیلومتر ضخامت دارد؛ چون شهر کابل و برخی مناطق دیگر کشور دارای ساحات مرتفع و کوهی اند، بناً پخش افقی گازات آلوده کننده کم است و این سبب افزایش آلودگی محل یا شهر مربوطه می گردد.

آلودگی ناشی از موانع کوهی سبب می شود که انرژی آفتاب کمتر به سطح زمین برسد و این عمل سبب افزایش سرما می گردد، از سوی دیگر ابر های بلند نیز در ازدیاد سرما و کاهش انرژی آفتاب تأثیر مستقیم دارد. همچنان طبقات دود در روز های آفتابی و ابری(بدون باران و برف) سبب بلند بردن سطح آلودگی شهری می گردد و تا جای که باعث نفس تنگی ها، کاهش دوران نورمال خون و بی اشتهائی در کهن سالان، اطفال و مادران حامله می شود که منشأ این آلودگی ها، ساکنان شهر و عدم مدیریت شهری می باشد که نیاز به توجه و دقت دارد.

با پرداختن به نکات زیر می توان به کاهش آلودگی هوا کمک نمود:

  • ایجاد مدیریت تنظیم سیستم سوخت از طریق ادارة حفاظت محیط زیست؛

  • زمینه سازی دولت برای تسهیلات سیستم تهویه از چوب و زغال سنگ به گاز و برق؛

  • توسعة سیستم گرما از طریق مرکز گرمی ها در بلاک های رسمی و معیاری(البته سوخت مرکزگرمی ها هم نباید از تیل خام باشد)؛

  • آگاهی مردم از پیامد های محیط زیستی و صحتب شری ناشی از سوخت های غییر معیاری از نگاه صحی و اقتصادی؛

  • منع قرارداد های چوب در مکان های که امکانات بدیل میسر شده می تواند؛

  • تغییر سیستم سوخت در ساحات پلان شده شهری به طور تدریجی؛

  • ایجاد طرح دورنمایی برای حل معضلة کاهش آلودگی شهری به خصوص در شهر های کلان

توقع می رود تا دست اندرکاران در این روند کاهش دهی، مردم را یاری رسانند تا صحت بشری و حفظ محیط زیست شهر ها به خصوص کابل بهبود یابد و مردم بتوانند به زندگی عادی خویش ادامه دهند.

نویسنده: انجنیر وکیل احمد بارک(کارشناس محیط زیستی)

[ ] [ 9 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

یوم سه شنبه مورخ 25/6/1393 مصادف با 16 سپتمبر 2014 به منظور تجلیل از روز جهانی تحفظ قشر اوزون محفلی از طرف ریاست حفاظت محیط زیست ولایت هرات با همکاری ریاست پوهنحی زراعت پوهنتون هرات در سالون کنفرانس های این پوهنحی برگزار شد. این محفل با اشتراک انجینر وکیل احمد بارک نماینده مقام ولایت، معاونین و استادان پوهنتون ، رؤسای دوایر دولتی ، نهاد های اجتماعی- فرهنگی و جمع کثیری از محصلان و علاقه مندان محیط زیست برگزار گردید. درین محفل نصیر احمد فضلی رئیس حفاظت محیط زیست ، نماینده مقام ولایت، استاد جاهد غمی ، استاد سونیا جدیر ، محمد حداد نماینده گمرک و استاد عبدالرحیم امید روی موضوعات تلاش های اداره محیط زیست در راستای تحفظ قشر اوزون ،چگونگی شکل گیری و ترکیب قشر اوزون ، پیامد تخریب قشر اوزون در روند تغیرات اقلیمی، تلاش و هماهنگی ریاست گمرک در امر منع تورید گازات مخرب قشر اوزون، سخنانی ایراد نمودند.

[ ] [ 13 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]

آلودگی محیط زیستی و مدیریت جدید ترانسپورت شهری کابل

     یکی از چالش های محیط زیستی پایتخت افغانستان ( شهر سابق زیبا کابل) امروز  از نگاه محیط زیست خویش  به مشکلات زیادی مواجه گردیده است؛ عدم توجه به مسکن گزینی مردم، کاریابی به اساس فاصلۀ محل کار و زیست، تخریبات ساحات سبز، سرک ها و کانال های فاضلاب های سنتی و سابقه که برای چند صد هزار نفر ساکن در در دهۀ 40 احداث گردیده بود و ده ها مشکل کسبه ها و ترانسپورت شهری می باشد که سبب آلودگی های هوا، آب و خاک کابل شده است.

       در این چند سال اخیر مردم در شهر کابل احساس تودۀ عظیم و ضخیم ابر دود و غبار بر بالای شهر می کنند و گویا که در یک دالان پر دود داخل شده باشید؛ یکی از مهمترین ابزاری که آلودگی فضای شهر کابل را بی نهایت یاد نموده، موجودیت بیش از 600 هزار موتری است که در شهر گشت و گذار می کنند؛ از جمله موتر های کلان مامورین است که بسیاری به شدت کهنه و فرسوده اند که از بازار آزاد  به اجاره گرفته می شود، وقتی صبح و عصر در داخل شهرمردم به رفت و آمد می پردازند، به دنبال هریک از  موتر های استهلاک شدۀ مسافربری و ... ، داش های دود در حرکت است که بیش از 60 فیصد موتر های محرک کابل را  تشکیل می دهند.

        به گفتۀ شهروندان کابل: شهرکابل ضرورت به توجه خاص برای محیط زیست دارد که اگر زیر نظر گرفته نشود، به تغییر این محیط نمی توان از آلودگی و هوای کثیف کنونی رهایی یافت. کابل تا هنوز کمربند سبز ندارد و تمام ساحات سبز در این چند سال به وسیلۀ زورمندان غصب شده و در آن ها بلند منزل ساخته شده است. علاوتاً کابل دارای یک انچ آب روان هم نیست و این باعث می گردد که از یکطرف درختان کنار جوها بخشکند و از سوی دیگر در داخل جوچه ها به عوض آب روان یا همان حق آبه ها، خاکروبه و پلاستیک جمع شده، نمای زشتی به شهر ببخشد و این زشتی سبب  ازدیاد آلودگی ها جمع کثرت و تراکم موتر های فرسوده شهر کابل  به عوض کمر بند های سبز می شود؛ البته ادارۀ محیط زیست افغانستان تا حال بر علاوه کمبود ساحات سبز به فعال ساختن دستگاه های تصفیۀ گازات مضره هم اقدام نکرده است.

      در آلودگی محیط زیست کابل سرو صدا های ناهنجار نیز اثر بسیار بدی بر روان مردم می گذارد ، مخصوصاً موتر های لاری که هر شب و صبح بر جاده های عمومی حرکت می کنند با نواختن هارن های به شدت بلند برای اطفال و کهنسالان و مریضان نه تنها مزاحمت ایجاد می کنند که بر تشویش های عصبی آنها می افزایند و این بدترین برخورد های است که از سوی برخی از دریوران تخلف ترافیکی و محیط زیستی می گردد. البته تجارت موتر در یک دهه گذشته به شغل پر عایدی برای تاجرانی تبدیل شده که موترهای کهنه و استهلاک شده را از کشورهای اروپایی و امارات متحده عربی به افغانستان وارد می کنند.

     عدم مدیریت در ترانسپورت شهری کابل باعث شده که ملی بس هرچه زودتر فرسوده شود و این فرسودگی به مدیریت ملی بس و به قیمت جان هزاران شهر نشین پایتخت کشور که مصاب به امراض شش، قلب و سرطان ها از جمله سرطان خون تمام میشود. در حال حاضر  400 عراده موتر ملی بس در شهر کابل فعالیت می کند و این تعداد برای نفوس 5 میلیونی این شهر کافی نیست؛ بر عکس صد ها موتر سراچه های خورد و غیر معیاری  و غیر اصول ترافیکی  و حتا زمینه ساز نا امنی و جنایت، در هر گوشه و کنار به پول اندوزی، آلودگی محیط زیست با تیل بی کیفیت و انجین های کهنه و فرسوده، این سرک های شهر کابل را پر  کرده و دیگر مجالی برای رسیدن به موقع به مقصد و سلامت بدن مردم میسر نیست.

شهر کابل فاقد پلان ترانسپورت است ولی مسوولین کابل به خصوص وزارت ترانسپورت با عالی ترین موتر های ضد مرمی و کولر دار  با شدت از پیش روی این سراچه ها می گذرند  و در حقیقت مسابقۀ موتر دوانی را به این سراچه ها می آموزانند. کابلی که نیاز به ترانسپورت عمومی و سیستم موتر های عمومی، راه رو های بایسکل رانی و خطوط موتر های برقی و ...  غرض کاهش آلودگی محیط زیستی، دارد.

    در اینجا سوال خلق می شود: آیا  حکومت جدید می تواند رخصتی 5شنبه های شهر کابل را تمام کند؟، آیا موتر های عامه و ملی کمک کشور های دوست مانند هند را مراقبت مینمایند؟، آیا برای این شهر با موتر های کلان عمومی پلان کاهش آلودگی و بیرون کردن سراچه ها و فلانکوچ های استهلاک شده را از سرک های  پایتخت کشور عملی می نمایند و زمینه کار و تطبیق مقررات ترافیک را عملی می نمایند؟، فرهنگ استفاده از موتر های عمومی  و بایسکل در کابل قابل تطبیق است؟ و بالاخره مدیریت جدید ترانسپورت در کابل می تواند با کاهش آلودگی های روز افزون این شهر مقابله نماید؟؛ پاسخ های این سوالات را در برنامه های کاری وزیر جدید ترانسپورت،  وزیران و رئیس های عمومی جدید ذیدخل که در ولسی جرگه حاضر می شوند، در خواهیم یافت؛ ولی عملی کردن آن فرصت زمانی  و تدابیر دلسوزانۀ وطن دوستان این سر زمین را می طلبد.

انجینیر وکیل احمد بارک

کارشناس محیط زیست

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10406664_825525127457557_7760700799918549134_n.jpg

[ ] [ 8 ] [ انجنیر وکیل احمد بارک ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Mihan Skin :.

درباره وبلاگ

این ویبلاگ از انجنیر وکیل احمد بارک معلومات پیرامون محیط زیست در هرات و سایر ولایات افغانستان میباشد (شماره تماس: 0799346312)
امکانات وب